Valutalista

Lokala betalningsspår. Global täckning.
Skicka till 90 länder, 65 i realtid, i 63 valutor
Lokala ACH- och Wire-betalningar
Global spårbarhet och betalningsbekräftelse

UTBETALA = lokal bankutbetalning
BETALA = lokal bankinbetalning

Valuta ALLA UTBETALNINGAR
SPEED i realtid

Valuta EUR
HASTIGHET BETALAR I UTBETALNING
Samma dag <= 15,000 EUR - 24X7, Realtid, begränsade banker nästa dag> 15,000 EUR - 14 EET, T + 00

VALUTA ARS UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN
09:30, T + 2

Valuta AMD PAYOUT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta AUD BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time
Samma dag
14:00, T + 0

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time
Samma dag
NÄRMAST DAGEN
<= 15,000 EUR - 24X7, Realtid, begränsade banker> 15,000 EUR - 14:00 EET, T + 1

Valuta AZN UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta BDT-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time
Samma dag

Valuta BYN-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time
<= 15,000 EUR - 24X7, Realtid, begränsade banker> 15,000 EUR - 14:00 EET, T + 1
Valuta BRL UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag
09:30, T + 0
* För utbetalningar på mer än 30 XNUMX BRL, dokumentation av transaktionens karaktär
måste bli försedd

Valuta BND-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor BGN EUR BETALAR UT
HASTIGHET
Samma dag
T + 0, 8.30 GMT

Valuta KHR UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta CAD BETALAR UT
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN
21:00, T + 1
CAD 20,000 XNUMX per transaktion

Valuta CLP-UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN
08:30, T + 1
5 Mn CLP per transaktion
Valuta CNY-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

VALUTA COP UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag
07:30, T + 0

Valutor HRK EUR UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag
T + 0, 8.30 GMT

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valutor CZK EUR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN
T + 1, 8.30 GMT

Valutor DKK EUR BETALAR UT

HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta GEL-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT

HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta XCD UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta HKD BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor HUF EUR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT

HASTIGHET
Samma dag

Valuta INR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta IDR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta ILS UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT

HASTIGHET
Real-Time

Valuta JMD-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta JPY-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta KZT UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta KGS UTBETALNING

HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valutor CHF EUR BETALAR UT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta MKD-UTBETALNING

HASTIGHET
Real-Time

Valuta MYR-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta MXN-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta MDL-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta MNT-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta NAD PAYOUT
HASTIGHET
Real-Time

VALUTA NPR UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

VALUTA NZD UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN

Valutor NOK EUR BETALAR UT
HASTIGHET
Samma dag

VALUTA OMR UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta PKR-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time
Samma dag

Valuta PEN UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valuta PHP UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor PLN EUR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

VALUTA USD UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor RON EUR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

VALUTA RUBBUTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta SAR-UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN

Valuta SGD BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Samma dag

VALUTA ZAR UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN

Valuta KRW-UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta LKR UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor SEK EUR BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valutor CHF EUR BETALAR UT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta TWD-UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN

Valuta TJS UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valuta THB PAYOUT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta TRY PAYOUT
HASTIGHET
Real-Time

Valuta AED-UTBETALNING
HASTIGHET
NÄRMAST DAGEN

Valuta UAH UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time

Valutor GBP EUR BETALA UTBETALA
HASTIGHET
Real-Time

Valuta UYU-UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valuta USD BETALAR I UTBETALNING
HASTIGHET
Samma dag

Valuta EUR BETALA UT
HASTIGHET
Samma dag

Valuta VND-UTBETALNING
HASTIGHET
Real-Time